Kiskinovi

Хирургия


В нашата клиника се извършват следните хирургични манипулации: екстрахиране на зъби и корени, изваждане на млечни зъби, инцизии, затруднен пробив на мъдреци, заглаждане на екзостози (неравна костна повърхност след изваждане на зъби).